Welkom bij de Kindermonitor 2021!

Deze vragenlijst gaat over de gezondheid en het welzijn van kinderen van 0 t/m 11 jaar in Noord-Holland Noord. De vragenlijst wordt ingevuld door de ouder/verzorger. Het invullen is anoniem. Dit
 onderzoek wordt uitgevoerd door GGD Hollands Noorden. Kijk voor meer informatie over het onderzoek op www.ggdhn.nl/kindermonitor.

Question Title

* Om je antwoorden op de vragenlijst te verwerken hebben wij je toestemming nodig. Je gegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en volgens de privacyverklaring verwerkt. De privacyverklaring vind je hier.

Alvast bedankt voor je deelname aan de Kindermonitor 2021!

T